ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Koreliacinis ryšys tarp organizacijos mokymosi ir organizacijos veiklos rezultatų: Kroatijos atvejis
Tomislav Hernaus, Miha Škerlavaj, Vlado Dimovski

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autorių dėmesio centre – organizacijos mokymosi proceso ir organizacijos veiklos rezultatų santykio tyrimai. Specifinius organizacijos rezultatų matavimo vienetus apėmė finansiniai ir nefinansiniai rodikliai. Autoriai ištyrė 202 Kroatijos kompanijas, samdančias daugiau nei 50 žmonių. Šio tyrimo pagrindu autoriai įrodė, kad egzistuoja stiprus statistiškai reikšmingas ryšys tarp organizacijos mokymosi ir organizacijos veiklos rezultatyvumo. Kitais žodžiais tariant, organizacijos, kurios vysto savo darbuotojų apmokymus, gali atitinkamai padidinti savo veiklos rezultatyvumą ateityje. Atlikta išsami pasirinktų įmonių studija patvirtino kai kuriuos ankstyvesnius rezultatus, kurių esmę sudarė hipotezės patvirtinimas, kad vien finansiniai rodikliai nėra vieninteliai ir pakankami organizacijos veiklos rezultatų garantai. Be to, tyrimas Kroatijos įmonėse parodė, kad darbuotojų veiklos rodikliai yra stipriausiai susiję su organizacijos gebėjimu mokytis bei adaptuotis, tuo tarpu anksčiau minėti finansinių rodiklių ryšys yra statistiškai nereikšmingas. Pagaliau autoriai konstatuoja, jog „elgsenos ir pažintiniai pokyčiai“ yra pagrindinis organizacijos mokymosi konstrukto kintamasis, kuris lemia organizacijos veiklos rezultatų gerinimo potencialą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacijos mokymasis, organizacijos veiklos rezultatai, pereinamoji ekonomika, Kroatija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict