ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Klasterių lyderystė: efektyvaus klasterio lyderio požymiai Slovėnijoje
Hugo Zagoršek, Anja Cotič Svetina, Marko Jaklič

SANTRAUKA. Klasteriai neseniai įsitvirtino kaip svarbi sąvoka, didinant konkurencinį regionų ar pramonės šakų konkurencingumą. Tačiau grupės išsivystymo iniciatyvų sėkmė dažnai būna mažesnė nei tikimasi. Remiantis mokslinėmis išvadomis, teigiama, kad aukštos kokybės vadovavimo trūkumas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nustatančių tokios iniciatyvos likimą. Straipsnyje ši problema nagrinėjama vadovavimo grupių kontekste. Akcentuojami tie požymiais, kurie lemia grupės lyderių veiklos sėkmę. Teorinėje straipsnio dalyje vadovavimas grupės aplinkoje palyginamas su tradiciniu organizacijos vadovavimu. Taip siekiama nustatyti, kad efektyvi organizacijos vadovavimo kultūra turi būti savalaikiai vystoma ir palaikoma. Empirinio tyrimo metu asmeninio interviu pagrindu apklausti 83 Slovėnijos įmonių vadovai. Buvo prašoma respondentų nurodyti tris efektyvių grupės lyderių požymius. Turinio analizė atskleidė 11 savybių, priskiriamų efektyviems grupės lyderiams, tarp kurių buvo išskirtos pačios svarbiausios: 1) numatantis ateities perspektyvas, 2) ekspertinė patirtis, 3) kvalifikuotas vadybininkas ir 4) patikimas darbuotojas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lyderystė, klasteriai, klasterių vystymas, regioninė plėtra, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict