ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Internacionalizacija ir tarpkultūrinė verslo aplinka: ekspatriantų apmokymų proceso modeliavimas
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autorė pateikia du pasiūlymus, kaip valdyti tarpkultūrinę ekspatriantų atskirtį tarptautinių užduočių metu. Modeliai, susidedantys iš devynių etapų, papildo vienas kitą, o antrasis nustato ekspatriantų darbo rezultatų užsienio šalyje vertinimo galimybes.

Sėkmingas adaptuoti modeliai gali ekspatriantams suteikti žinių ir patirčių apie užsienio šalies vertybes, elgesio taisykles, įsitikinimus, darbo stilių bei padėti efektyviau adaptuotis užsienio verslo aplinkoje. Atliktas žvalgybinis tarpkultūrinių apmokymų tyrimas parodė, kad CRE šalyse tokių verslo įmonių trūksta, o didelę patirtį yra sukaupusios anglakalbės šalys – JAV ir Jungtinė Karalystė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internacionalizacija, tarptautinis verslas, ekspatriantai, apmokymai, tarpkultūrinės dimensijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict