ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Tamsioji internacionalizacijos pusė: disfunkcinė užsienio padalinių elgsena
Irena Vida, Claude Obadia

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje nagrinėjami disfunkciniai įmonių ir jų filialų (padalinių), esančių užsienio šalyse, santykiai. Pagrįstas teoriška sandorio išlaidų analizės prielaida, straipsnis nagrinėja užsienio padalinių oportunizmą kaip smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių įėjimo į tarptautines rinkas nesėkmę. Empirinėje straipsnio dalyje nagrinėjami pirminiai ir antriniai įmonių duomenys, kurios patyrė sunkias problemas su savo padaliniais užsienyje. Pagrindinis šio etapo metodologinis instrumentas – kokybinis analitinis metodas. Teoriniai metodologijos principai yra pritaikyti aštuoniuose SVV įmonėse, identifikuojant tris užsienio padalinių oportunizmo kategorijas bei nustatant dvylika užsienio padalinių oportunistinės elgsenos tipų. Tačiau, atsižvelgiant į metodologinius apribojimus, tolimesni tyrimai turės nustatyti reliatyvų įvairių tokio elgesio tipų paplitimą. Be to, rezultatai rodo, kad oportunizmas užsienio padaliniuose gali būti sukrečiančiai brangus ir gali privesti prie bankroto, nesulaukus investicijų į užsienio šaką grąžos. Eksporto plėtros agentūros turi apdairiai skatinti SVV įmones investuoti savo kapitalą užsienyje ir padėti joms vykdyti nuodugnias verslo galimybių studijas, prieš skverbiantis į užsienio rinkas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: oportunizmas, SVV įmonės, integruoti įėjimo į rinką būdai, užsienio padalinys, tarptautinės rinkos nesėkmės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict