ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Vadovų karjeros veiksnių lyginamoji analizė pasirinktose ES šalyse
Povilas Zakarevičius, Pranas Žukauskas

SANTRAUKA. Straipsnis skirtas organizacijų vadovų karjeros veiksnių tyrimams kai kuriose Europos Sąjungos šalyse. Tyrimai buvo atliekami Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Lietuvoje.

Tyrimams buvo naudota metodika, kurią, dalyvaujant straipsnio autoriams, parengė Europos vadybos asociacijos kūrybinė grupė ir kiekvienoje iš tyrinėtų šalių buvo naudojamos minėtos asociacijos narių duomenų bazės – buvo apklausiami aukščiausio ir viduriniojo lygmens vadovai.

Tyrimo rezultatai, viena vertus, parodė didelius karjerą įtakojančių veiksnių panašumus, antra vertus, atskleidė kai kuriuos skirtumus atskirose šalyse. Visose tirtose šalyse lemiančiais karjeros veiksniais buvo nustatyti: profesiniai gebėjimai, praktinė patirtis, asmeninės savybės, gebėjimas dirbti komandoje ir išsilavinimas.

Kai kurie vadovų karjerą lemiantys veiksniai būdingi tik atskiroms ES šalims. Kalbų mokėjimas žymiai mažiau lemia vadovų karjerą Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, tačiau labai svarbus Ispanijoje, Lietuvoje ir Maltoje. Teritorinis mobilumas svarbiausias Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, tačiau neaktualus Maltoje. Organizacijų vadovai Lietuvoje ir Maltoje mažai tiki atsitiktinumo galia, kylant karjeros laiptais, tačiau Vokietijos ir Ispanijos vadovams šis veiksnys yra svarbus. Tarpasmeniniai santykiai darbe ir šeimoje – tik Vokietijoje mažai lemiantis karjerą veiksnys.

Didžiausią pasitenkinimą savo karjera pažymėjo Vokietijos organizacijų vadovai, tačiau tai nereiškia, kad kitų šalių organizacijų vadovai nepatenkinti savo karjeros pasiekimais.

Tyrimo rezultatai ir jų lyginimas parodė, kad nors ir egzistuoja kultūriniai skirtumai tarp atskirų ES šalių, daugelio jų organizacijų vadovų karjeros veiksniai paklūsta bendriems dėsningumams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškieji ištekliai, vadovai, užimtumas, karjera, pasirinktos ES šalys: Didžioji Britanija, Vokietija, Malta, Ispanija ir Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict