ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Specifinių pirkimo determinantų analizė, tiriant vartotojų lojalumą paribio verslui
Ulrich Scholz

SANTRAUKA. Straipsnyje autorius diskutuoja apie vartotojų elgseną, perkant kaimyninėse šalyse, kurios ribojasi sienomis, šiuo atveju – Vokietiją ir Olandija. Apžvelgti kai kurie antriniai tyrimai, įrodantys kultūrinius bei socialinius skirtumus, kurie lemia olandų ir vokiečių pirkėjų apsipirkimo būdus, gyvenseną bei reakciją į užsienio šalies prekes, prekybos centrų aplinką bei aptarnavimo kokybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vartotojų pirkimo elgsena, tarpkultūrinis tyrimas, lojalumas, aprūpinimas, Vokietija, Olandija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict