ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Universitetai ir jų indėlis į regionų vystymąsi
Simone Strauf, Roland Scherer

SANTRAUKA. Universitetai, kaip aukštojo mokslo institucijos, užtikrina (tolimesnių) švietimo įstaigų ir tyrimo institutų veiklą. Jiems deleguota suteikti žinias ir kompetencijas net tik mokymosi visą gyvenimą kontekste, bet ir socialinio vystymosi kontekste.

Straipsnyje autoriai vysto idėją, jog universitetai turi tapti regioninės plėtros centrais, tuo prisidėdami prie regionų plėtros koncepcijos vystymo. Pateikiami autorių pasiūlymai, kaip universitetai gali atlikti sudėtingą harmonizavimo misiją, apjungdami “universitetų sistemą” su “regionų sistema”. Jei išsivystytų natūrali partnerystė tarp universiteto ir regiono, tuomet būtų pasiektas „besimokančio regiono“ koncepcijas įgyvendinimas, kartu skatindamas žiniomis grįstos visuomenės puoselėjimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: universitetai, regionų vystymasis, besimokantis regionas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict