ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Tikroji bendrojo vidaus produkto (BVP) konvergencija naujose ES šalyse-narėse
Borut Vojinović, Žan Jan Oplotnik

SANTRAUKA. Straipsnyje autoriai nagrinėja skonimokos konvergenciją dešimtyje naujų ES valstybių-narių, kuruos buvo priimtos į ES sudėtį 2004 metais. Autoriai naudoja ekonometrinius metodus, skaičiuodami pajamų vienam gyventojui konvergencijos laipsnį, bei siūlo dvi pagrindines konvergencijos koncepcijas: beta (β) konvergenciją ir sigma (σ) konvergenciją. Abi konvergencijos formos yra iliustruojamos gausiais ekonometriniais paskaičiavimais, kurie pateikiami straipsnyje, apimt duomenis iki 2006 metų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonomikos augimas, ekonomikos konvergencija, pereinamosios ekonomikos, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict