ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Žiniasklaidos verslas Baltijos šalyse: lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos analizė
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Straipsnyje plačiai įvertinama žiniasklaidos verslo padėtis trijose Baltijos šalyje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Straipsnis padedamas žiniasklaidos laisvės indekso komentaru, įvertinant jo skaitmeninę reikšmę kiekvienoje Baltijos šalių bendrame pasaulinės žiniasklaidos kontekste. Autorė išsamiai apibrėžia esamą žiniasklaidos verslo padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje per įvairias prizmes: žiūrovų/ skaitytojų pokyčius, žiniasklaidos rūšių populiarumą, gaunamų žiniasklaidos pajamų iš reklamos analizę, teisinius žiniasklaidos aktus ir reglamentus, žiniasklaidos nuosavybės klausimą. Straipsnio pabaigoje autorė pateikia kai kurias rekomendacijos Baltijos šalių žiniasklaidos verslo vystymui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žiniasklaidos verslas, žiniasklaidos sistemų komercializacija, televizijos transliavimo verslas, CRE valstybės, Baltijos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict