ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Latvija tarptautinėje ekonomikoje: istorinės dimensijos
Viesturs Pauls Karnups

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamos istorinės užsienio prekybos ir u-sienio investicijų į Latvijos ekonomiką ištakos tarpukario metu (1920-1940). Autorius yra parengęs ir apgynęs daktaro disertaciją Latvijos ir Skandinavijos ekonomikos (1920-1940) tematika, todėl šiame straipsnyje autorius pateikia pagrindinius šios tematikos aspektus ir įžvalgas. Be to, lyginamajam analizei paimti duomenys (1927 ir 1939 metų) kitų tuo metu stiprių Europos valstybių, tokių kaip Vokietija, Didžioji Britanija bei Rusijos, atsižvelgiant į tai, kad tai buvo tarpukario arba pasirengimo II Pasauliniam karui laikotarpis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: užsienio prekyba, užsienio statistika, tarpukario periodas, Latvija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict