ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Finansinių sprendimų priėmimo situacijų tyrimas neapibrėžtumo sąlygomis
Česlovas Christauskas, Stanislava Stungurienė

SANTRAUKA. Straipsnis skirtas finansinių sprendimų priėmimo modeliavimui verslo aplinkos veiksnio pagalba. Autoriai sprendžia informacijos kainos problemą laiko atžvilgiu ir nurodo tris variantus bei jų pasekmes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aplinkos veiksnys, sprendimų priėmimas, informacijos kaina, informacijos reikšmė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict