ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Bendrosios Estijos žemės ūkio politikos įtaka žemės ūkio produkcijai: realus ir prognozuojamas efektas
Kristina Toming

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autorė diskutuoja apie Estijos žemės ūkio plitiką, šiai šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Reikia pastebėti, pabrėžia autorė, kad Estijos vyriausybė pradėjo taikyti daugiau protekcionistinę žemės ūkio politiką po įstojimo į ES, atsisakydama liberalios prekybos ir žemės ūkio politikos. Daugelis mokslininkų savo darbuose, dar prieš Estijai įstojant į ES, prognozavo, kad išaugs žemės ūkio bei perdirbamosios pramonės produkcijos kainos. Šios straipsnio tikslas – palyginti prognozuojamas produktų kainas su realiomis rinkoje esančiomis kainomis, ko pasekoje matyti, kad kainų šuolis buvo ne toks stiprus kaip buvo prognozuojama. Galima išskirti tik kai kurias išimtis, pvz. cukraus ir sviesto kainos pakilo žymiai aukščiau nei prognozuota. Autorė teigia, kad kainų kilimo neatitikimo priežastys slypi neadekvačiuose kainų politikos prognostiniuose modeliuose, duomenų nesuderinamume bei rinkos ekonomikos pokyčiuose, prieš Estijai įstojant į ES.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės ūkio politika, produktų kainos, įstojimas į ES, Estija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict