ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Ekologinis požiūris į mokytojų pasirengimo profesionaliai veiklai formavimą bei vystymą Latvijos mokyklose
Irēna Katane, Regīna Baltušīte

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autorės nagrinėja ekologinio švietimo perspektyvas Latvijos mokyklose, kuriose siekiama diegti ekologinio sąmoningumo pradmenis. Autorės šiame straipsnyje kelia šiuos tyrimo uždavinius: 1) moksliškai pagrįsti ekologinio požiūrio lavinimo reikmę būsimiems pedagogams (šiuo metu universiteto studentams); 2) atlikti empirinį tyrimą, kurio pagrindinis tikslas – nustatyti, ar Latvijos studentai yra pasirengę profesinei veiklai daugiasluoksnėje ir daugiafunkcijinėje švietimo aplinkoje. Autorės pateikia trijų metų tęstinių tyrimų (2004-2006) rezultatus Latvijos žemės ūkio universitete.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekologinis švietimas, ekologinis sąmoningumas, darnus vystymasis, Latvija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict