ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Savivaldybių finansų pokyčiai Lietuvos pereinamojoje ekonomikoje
Gerda Žigienė

SANTRAUKA. Apžvelgus pastarųjų metų mokslinius tyrimus galima pastebėti, kad yra mažai darbų publikuota savivaldybių finansų srityje. Dažniausiai akcentuojama bankų ir finansų sistema, jos pokyčiai bei problemos. Tačiau viešųjų finansų tema retai nagrinėjama ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų bei Rytų Europos mokslininkų darbuose. Lietuvos savivaldos sistema nuo nepriklausomybės laikų smarkiai keitėsi. Tie pokyčiai vyksta ir dabar. Per keturiolika nepriklausomybės metų keitėsi ne tik sistema, bet ir teisinė bazė, savivaldybių skaičius, mokesčių sistema bei dotacijų ir savivaldybių išlaidų tvarka. Todėl pagrindinis šio straipsnio tikslas yra kritinis savivaldybių finansų bei jų pokyčių įvertinimas, išskiriant pagrindines tendencijas ir spręstinas problemas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: fiskalinė politika, savivaldybių išlaidos, investicijos ir finansai, apmokestinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict