ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Lietuvos mažmenos verslo plėtros tendencijos: „nukainotų prekių“ mažmenininkai
Raimonda Balnienė, Živilė Vaitkūnienė

SANTRAUKA. Po 15 metų nepriklausomybės, Lietuvai perėjus nuo deficito link rinkos ekonomikos, kai rinka palaipsniui tapo prisotinta, prekyboje atsirado nauja problema. Vartotojo elgsena perėjo į kitą etapą, kuomet ne tik pirko žinomų prekės ženklų prekes už bet kokią kainą, o pradėjo racionalizuoti savo pirkimus, perskirstyti savo išlaidas taip, kad ne tik būtų pavalgęs ir apsirengęs gerai, bet ir skirti pakankamai daug pinigų įvairioms paslaugoms, pramogoms ar savo intelektinei veiklai. Vartotojas šiandien, perpratęs rinką stengiasi įsigyti ne tik kokybišką daiktą, kuris dažniausiai siejasi su žinomu prekės ženklu, bet ir sumokėti už šį daiktą protingą kainą.

Taip pat auganti vartotojų perkamoji galia, didėjantis prekių asortimentas ne maisto prekių sektoriuje, iššaukia didelį mažmenininkų susirūpinimą dėl užsigulėjusių ar neparduotų prekių iš savo parduotuvių. Atsiranda dideli rūpesčiai dėl užšaldytų pinigų, kurie dar be to ir pareikalauja papildomų išlaikymo išlaidų. Kasdieninis klausimas: kur mažmenininkui dėti prekes, kurių jis negali grąžinti tiekėjui ar tiesiog jų nepardavė, iššaukė Lietuvos rinkoje naujo mažmeninės prekybos – „nukainotų prekių“ parduotuvių tipo atėjimą į rinką. Todėl svarbu nustatyti ne tik, kas įtakojo jų atsiradimą, bet ir šių parduotuvių vystymosi ypatybes įvedimo stadijoje bei mažmenininkų gebėjimą pritaikyti „nukainotų prekių“ „know-how“ Lietuvoje. Tokio tipo parduotuvių atsiradimas yra labai reikšmingas tolimesnio mažmeninės prekybos sektoriaus vystymuisi, vartotojų elgsenai, santykiams tarp mažmenininko ir tiekėjo.

Darbe nagrinėjama ir analizuojama Lietuvos ir Vakarų Europos bei JAV šalių „nukainotų prekių“ mažmenininkų veiklos bruožai, lyginami pardavimo mechanizmo principai, pateikiamas gyvavimo ciklas.

Autorės atliko teorinę problemos analizę, pagrįstą įvairių šalių mokslinėmis abstrakcijomis, bei autorių atlikta veiksnių, įtakojančių naujo mažmeninės prekybos parduotuvių tipo atsiradimui bei tolimesniam vystymuisi, sintezė. Vėliau apibrėžus mažmeninės prekybos aplinkos kitimo teorijas bei koncepcijas, buvo pateiktas jų pritaikymas Lietuvos mažmeninės prekybos praktikoje. Darbo gale remiantis atliktais tyrimais autorės pateikė išvadas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažmena, „nukainotos prekės“, parduotuvė, gyvavimo ciklas, prekių tiekimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict