ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Ar privatizacijos inicijavimas lemia rinkos ekonomikos kūrimą? Bulgarijos patirtis
Raúl de Arriba Bueno

SANTRAUKA. Perėjimas nuo planinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos reiškia sistemos transformaciją, kurioje valstybės turto privatizavimas sudaro centrinę proceso dalį. 15 metų po pereinamojo laikotarpio pradžios privatizacijos procesas iš esmės pasibaigė. Šis straipsnis siekia apžvelgti visos ekonomikos privatizaciją, tai yra, valstybės turto, jos finansinės bei nefinansinės ekonominės veiklos ir žemės privatizaciją kaip visumos transformaciją.

Privatizacija čia suprantama kaip turto ir ekonominės galios perskirstymo procesas, sukėlęs įvairių socialinių grupių, siekusių išlaikyti ar pagerinti savo padėtį, mobilizaciją. Bulgarijos privatizacijos analizė atskleidžia nesėkmes performuojant senąsias struktūras ir ekonomines grupuotes.

Apibendrinus, privatizacija Bulgarijoje neužtikrina rinkos ekonomikos raidos. Žemės grąžinimo klausimas ir jos privatizacija sukėlė ūkių, apsiribojančių savo produkcijos vartojimu, susiformavimą. Finansinė sistema yra koncentruota bankininkystėje, kreditinė veikla nežymi, o akcijų rinka itin neišsivysčiusi. Pramonės sektoriaus kompanijų restruktūrizacija labai ribota, ir nors daugelis jų nėra pelningos, bankroto atvejai labai reti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: privatizacija, ekonomikos transformacijos, ekonomikos politika, struktūrinės reformos, Bulgarija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict