ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Vartotojų etnocentrizmo ir kilmės šalies efekto matavimai vartotojų elgsenoje
Oliver Parts

SANTRAUKA. Šis straipsnis analizuoja vartotojų etnocentrizmą bei kilmės šalies poveikį vartotojų pasirinkimui. Šis pirminio tyrimo straipsnis siekia:

  1. Ištirti vartotojo etnocentrizmo bei kilmės šalies efekto sąvokos pamatą;
  2. Ištirti šių dviejų sąvokų raidą;
  3. Pateikti vartotojų elgesio pavyzdžių maisto produktų kilmės bei vartotojų etnocentrizmo Estijoje stiprumo atžvilgiu;
  4. Nustatyti tyrimo objektyvas tolimesniam tyrimui.

Įvairių tyrimų pamatu skaitytojas gali matyti, kad Estijos vartotojų pažiūros gana etnocentriškos ir kad kilmės šalis atlieka labai svarbų vaidmenį priimant sprendimus. Estai teigiamai žiūri į maisto produktus iš Skandinavijos ir Baltijos valstybių, tačiau amerikietiški ir lenkiški produktai Estijos maisto rinkoje pasižymi gana neigiamu įvaizdžiu. Lietuviai labiau nei latviai mėgsta estiškus maisto produktus.

Autorius turi planų ateities tyrimams, pavyzdžiui, tirti vartotojų etnocentrizmo stiprumą vartojant CETSCALE metodologiją įvairioms produktų grupėms. Tai suteiktų galimybę lyginti rezultatų tarpusavio panašumus ir skirtumus produktų grupių atžvilgiu, o tai pateiktų tarptautiniu mastu svarbių duomenų valstybei, kompanijoms ir t.t. Autorius taipgi planuoja pateikti šio tyrimo rezultatų interpretaciją tarptautiniame moksliniame leidinyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vartotojų etnocentrizmas, kilmės šalies efektas, vartotojų preferencijos, CETSCALE metodologija, vartotojų elgsena, Estija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict