ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Marketingo makro-aplinka: rinkos darymas ar rinkos formavimas?
Vytautas P. Pranulis, Dainora Grundey

SANTRAUKA. Straipsnyje naujai pažvelgiama į termino ‚marketingas‘ konceptualią esmę, įvertinant lietuviško atitikmens savastį ‘rinkodara’, kuri realiai išreikštų ‘rinkos darymo’ semiotiką. Autoriai pabrėžia, kad marketingo aplinkos formavimas pereinamosiose ekonomikose turi specifinių bruožų, į kuriuos atsižvelgiant formuojamos naujos marketingo aplinkos ir marketingo sąveikos koncepcijos, apibūdinamos ‚rinkos darymo‘ ir ‚rinkos formavimo‘ sąvokos, išskiriamas socialinis-kultūrinis bei ekonominis-ideologinis besivystančių šalių potencialas ir barjerai, įsisavinant marketingo metodų bei technologijų naujoves.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkos aplinka, marketingas, transformacijos, funkcija, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict