ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Rinkų internacionalizacija: Danijos įmonių internacionalizacijos procesas Lietuvoje
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Užsienio investicijų pritraukimas Lietuvai ypač svarbus, kadangi jis turi didelę įtaką valstybės vystymuisi; anot ekspertų, spartus ekonomikos kilimas be didelio tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srauto į Lietuvą nebeįmanomas. Todėl labai naudinga sužinoti, kodėl bei kokiais būdais didžiausios šalies investuotojos Lietuvoje Danijos įmonės plečiasi į Lietuvą, kokie pagrindiniai internacionalizacijos veiksmus lemiantys veiksniai. Atsakymas į šiuos klausimus padėtų Lietuvai valstybės mastu geriau identifikuoti strategines sritis, parengti verslo pasiūlymus, formuluoti efektyvesnes investicijų pritraukimo strategijas. Be to, tai galėtų pasitarnauti kaip viena iš gairių ruošiant Lietuvos vystymo planus ateityje TUI srityje.

Šio straipsnio tyrimo objektas – Danijos įmonės Lietuvoje. Straipsnio tikslas yra išaiškinti Danijos įmonių internacionalizacijos Lietuvoje modelį iš internacionalizacijos proceso ir tiesioginių užsienio investicijų perspektyvos. Siekiant šio tikslo, iškelti šie tyrimo uždaviniai:

  • Išanalizuoti įvairų autorių pateiktus įmonių internacionalizacijos aspektus, kuriais bus remiamasi atliekant empirinį tyrimą, koncentruojantis į internacionalizacijos procesą, verslo vietos užsienio operacijoms vystyti pasirinkimą, tiesioginių investicijų motyvus.
  • Pateikti bendras bei Danijos įmonių Lietuvoje tiesioginių užsienio investicijų tendencijas Lietuvoje.
  • Pateikti Lietuvos investicinės verslo aplinkos apžvalgą, įvertinti pagrindinius Lietuvos konkurencinius pranašumus, aplinkos generuojamas galimybes, grėsmes, bei preliminariai nustatyti iš aplinkos kylančius TUI motyvus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkų internacionalizacija, rinkų vystymasis, įėjimo į tarptautines rinkas būdai, tiesioginės užsienio investicijos, Danijos įmonės, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict