ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Kaip aktyviai Lietuvos SVV gamybinės įmonės dalyvauja tarptautinėse rinkose? Tyrimo preliminarios išvados
Audra I. Mockaitis, Erika Vaiginienė, Vincent Giedraitis

SANTRAUKA. Šis empirinis tyrimas analizuoja smulkiųjų ir vidutiniųjų Lietuvos gamybinių įmonių sprendimus įeiti į užsienio rinkas. Čia tiriami internacionalizacijos lygis, kryptis, teigiamieji ir neigiamieji aspektai taip, kaip juos mato pačios įmonės. Pirmiausiai apžvelgiama literatūra apie internacionalizacijos teoriją, ypatingas dėmesį skiriamas smulkiųjų ir vidutiniųjų įmonių internacionalizacijai. Toliau trumpai apžvelgiami Centrinėje ir Rytų Europoje atlikti tyrimus. Po to pristatomi empirinio gamybinių smulkiųjų ir vidutiniųjų Lietuvos įmonių tyrimo rezultatai. Tyrimo metu atsakoma į šiuos: kiek Lietuvos firmos aktyvios tarptautinėje rinkoje? Kokie yra pirmieji įmonių žingsniai internacionalizacijos procese ir kiek smulkios ir vidutinės įmonės yra priklausomos nuo gamybos sutarčių? Ar Lietuvos įmonės pradeda savo internacionalizacijos procesą nuo geografiškai ir/arba kultūriškai artimų šalių? Kokie yra internacionalizacijos barjerai ir katalizatoriai smulkiųjų ir vidutiniųjų įmonių vadovybės požiūriu? Rezultatai dalinai patvirtina internacionalizacijos augimo modelius. Nors ir dauguma šiame tyrime dalyvavusių smulkiųjų ir vidutiniųjų įmonių nėra aktyviai įsitraukusios į internacionalizaciją, didžioji dalis įmonių yra labai priklausomos nuo savo ryšių, kuriais ateityje galima pasinaudoti kaip atspara, įeinant į užsienio rinkas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internacionalizacija, SVV įmonės, gamybos sektorius, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict