ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Tarpdisciplininio pagalbinių profesijų darbuotojų ugdymo problematika: Čekijos patirtis
Jarmila Klugerová, Pavel Hradecký

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje nagrinėjamas tarpdisciplininio pagalbinių darbuotojų ugdymo specifika Europos Sąjungoje, o ypač Čekijos Respublikoje.

Modernioje visuomenėje ekspertų kvalifikaciniai reikalavimai nuolat auga. Šiuolaikinės ugdymo tendencijos ne tik reikalauja psichologinių-socialinių darbuotojų žinių, bet skatina plėsti ir gilinti personalo apmokymų žinias bei įgūdžius.

Čekijos Respublikos įsiliejimas į Europos Sąjungą (ES) įpareigoja šalies institucijas perteikti ir įgyvendinti naujas ES švietimo perspektyvas, atkreipiant dėmesį į šiame straipsnyje dėstomas pagalbinių profesijų (mokytojų, gydytojų, psichologų, socialinių darbuotojų, kunigų ir t.t.) papildomo ugdymo reikmes plačiame tarpdisciplininio personalo švietimo kontekste.

Autoriai pasiūlė penkis bazinius modelius, kuriuos galima pritaikyti specialiosios pedagogikos atvejams: a) komunikacija ir komunikacijos įgūdžiai; b) motyvacija; c) problemų sprendimai; d) stresų valdymas; e) saviraiška – darbas grupėse, lyderystė, valdymas.

Autorių pateiktas projektas atitinka mokymosi visą gyvenimą memorandumą ir prisideda prie profesionalių ir asmeninių pagalbinių profesijų darbuotojų savybių ugdymo psichologiniame-socialiniame kontekste.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: specialioji pedagogika, aprūpinimas darbuotojais, mokymasis visą gyvenimą, tarpdisciplininis švietimas, integruota pedagogika, Čekija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict