ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Europos Sąjungos mobiliųjų operatorių įmonių rinkodaros orientacija, inovatyvumas ir mokymosi potencialas
Jolita Kurtinaitienė

SANTRAUKA. Straipsnyje autorė pateikia marketingo orientacijos tyrimo rezultatus. Pasirinktas tyrimo objektas – Europos Sąjungos (ES) mobiliųjų telekomunikacijų sektorius. Tyrimas buvo atliktas penkiolikoje ES šalių, dar prieš 2004 metų ES plėtrą. Siekiant išmatuoti marketingo orientacijos lygį ES-15 šalių, papildomai pasiūlyta įvesti šiuos vertinimo kriterijus: a) inovacijas, b) mokymosi orientaciją. Autorė siekė įrodyti statistiškai reikšmingą koreliaciją tarp marketingo orientacijos, veiklos rezultatų, inovacijų bei mokymosi orientacijos Europos Sąjungos GSM mobiliųjų telekomunikacijų rinkoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: marketingo orientacija, inovacijos, mokymosi orientacija, mobiliosios telekomunikacijos, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict