ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Žmogiškojo kapitalo kūrimas, kaupimas ir valdymas Lietuvoje: vietinio ir užsienio kapitalo įmonių tyrimas
Dainora Grundey, Darius Varnas

SANTRAUKA. Straipsnis yra skirtas žmogiškojo kapitalo teorijos vystymui ir jos praktiniam pritaikymui Lietuvos vietinio ir užsienio kapitalo įmonėse. Žmogiškojo kapitalo teorija analizuoja pagrindinius darbo jėgos formavimo ir jos kokybės tyrimo objektus bei problematiką. Šiame tyrime didelis dėmesys kreipiamas į pagrindines žmogiškojo kapitalo koncepcijas bei savybes, bendras ir specifines žmogiškojo kapitalo investicijas, investicijų į žmogiškąjį kapitalą formų įvairovę bei jų tarpusavio koreliaciją.

Tyrimo tikslas – įmonės lygmeniu išskirti ir įvertinti investicijų į žmogiškąjį kapitalą principus, pasitelkiant teorinę medžiagą ir empirinę Lietuvos vietinio ir užsienio kapitalo įmonių analizę.

Empirinio tyrimo poreikį paskatino investicijų į žmogiškąjį kapitalą Lietuvos vietinio ir užsienio kapitalo įmonėse trūkumas, analizuojant žmogiškojo kapitalo kūrimo, kaupimo ir valdymo aktualijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškasis kapitalas, investicijos, kompetencijos, žinios, darbuotojai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict