ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai globalios vartotojų kultūros kontekste
Irena Alperytė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai nuolat kintančioje politinėje, socialinėje ir ekonominėje aplinkoje.

Autorė išsamiai pateikia JAV kultūros ir jos gyventojų kultūrinių poreikių, ypač teatro, istoriją. Tolesnė analizė siejama su Klein knyga „No Logo“ (Be prekės ženklo), kur vertinama vartotojo bei jį supančių prekių/ paslaugų lavinos tarpusavio santykiai.

Straipsnyje aptariami keli Lietuvoje atlikti tyrimai, kurių pagrindinis tikslas buvo ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į kultūrą, jos renginius, laisvalaikio praleidimo bei pramogų pasirinkimo tendencijas. Šių tyrimų rezultatai išryškina „modernų“ kultūros vartotoją bei išskiria galimus kultūros vartotojų segmentus pagal pasirinktus parametrus: lytį, amžių, gyvenamąją vietą, išsilavinimą, pajamas ir t.t.

Autorė daro prielaidą, jog Lietuvos kultūros vartotojas artėja prie globalaus kultūros vartotojo prototipo, ir kyla grėsmė prarasti „europinį“ identitetą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūriniai poreikiai, globali vartotojų kultūra, rinkodara, pramogų ir laisvalaikio vadyba, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict