ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Organizacijos kultūra ir postmodernus universitetas: Lenkijos atvejis
Agnieszka Kołodziej-Durnaś

SANTRAUKA. Autoriai savo darbuose nagrinėja „suvokimo“, „tvarkos“, „valdžios“ ir kitas sąvokas, kurios tiesiogiai atspindi organizacijos kultūros paradigmą. Ekspertai ir mėgėjai pakankamai skeptiškai vertina universalumo sampratas. Į viską galima pažvelgti reliatyviai per istoriškumo ir kultūros prizmę. Filosofiškai kalbant, niekam nereikia turėti pakankamai žinių, kadangi visko žinoti neįmanoma. Galiausiai lieka vartoti gyvenimą, nes patraukli forma (pvz., pakuotė) svarbesnė už turinį. Šį požiūrį galime pritaikyti ir kitoms gyvenimo sferoms, pavyzdžiui, švietimui. Mes įpratome vartoti švietimo paslaugas kaip masinę kultūrą. Postmodernus universitetas – atvira daugiakultūrinė terpė, kur vyksta rinkos mainai tarp dėstytojų ir studentų. Universitetuose auga studentų skaičius, lyg aukštosios mokyklos būtų atviros kiekvienam norinčiajam ir galinčiam susimokėti už studijas. Taigi, postmoderni akademinė kultūra turėtų būti analizuojama iš organizacijos kultūros teorijos pozicijų, kadangi universitetai tampa komercinėmis įmonėmis, suponuojančiomis aiškų kliento – paslaugų teikėjo ryšių valdymo fenomeną. Jaučiame, kad nyksta mokytojo (dėstytojo) – studento ryšių puoselėjimo tradicijos.

Komerciniu pagrindu veikiančios aukštosios mokyklos įvaldo vis geresnius institucijos valdymo metodus. Postmodernaus universiteto valdžios (administracijos) rūpestis – savireklamos ir viešųjų ryšių akcijų plėtra ir jų efektyvus valdymas. Kas iki šiol būdavo apibrėžiama kaip neapčiuopiamos vertybės universitete, pavyzdžiui, žinios, įgūdžiai, savišvieta, inteligencija ar akademinių santykių puoselėjimas, dabar privalo įgauti statistinių duomenų, grafikų, lentelių, pinigų srautų, gaunamų už universitetines studijas ar projektinę veiklą, formą. Tad, postmodernus universitetas, priimdamas rinkos dalyvio taisykles, tampa diplomų infliacijos pasekme.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonės kultūra, aukštojo mokslo institucijos, universitetų valdymas, vartojimo kultūra, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict