ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Rinkos pokyčiai kaip pagrindinis Lenkijos namų ūkių vartojimo struktūros nelygybės determinantas
Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa

SANTRAUKA. Lenkijos įstojimas į Europos Sąjungą užbaigė ekonomikos transformacijų laikotarpį, prasidėjusį praeito pareito šimtmečio dešimtajame dešimtmetyje. Straipsnio autoriai pažymi, kad kai kurie Lenkijos ūkio sektoriai, pavyzdžiui, žemės ūkis, reformas vykdo lėčiau. Pastarasis sektorius, nepaisant intensyvios industrializacijos, vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonominėje ir socialinėje plėtroje. Svarbu paminėti, kad pokyčiai darbo rinkoje – tai viena iš pajamų ir išlaidų namų ūkiuose pasekmių.

Straipsnio autoriai statistiškai įrodė, ekonominius-socialinius veiksnius, lemiančius vis didėjančią atskirtį tarp miesto ir kaimo Lenkijoje. Kadangi žemės ūkio produktyvumo rodikliai yra žemi, Lenkijos ūkininkų pajamos menkos, kas sąlygoja tolesnį kaimo pragyvenimo kritimą. Pastebėta, jog žmogiškasis kapitalas kaimo vietovėse nėra konkurencingas dėl išsilavinimo stokos ir menkos motyvacijos gilinti žinias žemdirbystės technologijose. Autoriai konstatuoja, kad tokia Lenkijos kaimo vietovių situacija skatina skurdą, bedarbystę bei niveliuoja kaimo gyventojų kvalifikacinius gebėjimus.

Netolygumai pastebėti ir Lenkijos miesto bei kaimo gyventojų vartojimo struktūroje, kuri tiesiogiai priklauso nuo gyventojų pajamų ir išlaidų lygio.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškasis kapitalas, darbo rinka, žemės ūkio ekonomika, vartojimo struktūra, namų ūkių ekonomika, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict