ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Stiprių ryšių diegimas tarp tiekėjų ir vartotojų: Lenkijos patirtis
Maciej Mitręga

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo, atlikto Lenkijos regione Silezijoje 2003 metais, rezultatai. Pagrindiniai šio tyrimo tikslai buvo šie:

  • nustatyti verslas-klientui ryšio ištakas;
  • parinkti tyrimo metodologiją bei apsibrėžti verslas-klientui ryšio pagrindinius parametrus;
  • pasiūlyti hipotetinį verslas-klientui modelį bei pritaikyti jį paslaugų rinkai.

Pirminių duomenų rinkimo metodas – tiesioginis anketavimas. Respondentų imtis parinkta pagal kvotų metodą ir sudarė 600, iš kurių 551 grįžo tinkama statistiniam duomenų apdorojimui. Tyrimo procese dalyvavo atstovai iš trijų paslaugų sektorių: mobiliojo ryšio, bankininkystės ir turizmo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ryšių marketingas, paslaugų marketingas, verslas-klientui ryšiai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict