ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Mažų rinkų transformacija žinių ekonomikoje ir globalizacijoje – Danijos pavyzdys
Bengt-Åke Lundvall

SANTRAUKA. Remiantis naująja augimo ekonomika, prognozuojama, kad mažos rinkos nesėkmingai prisitaikys prie žinių ekonomikos svertų. Tačiau egzistuoja masinė gamybos ir žinių panaudojimo potencialo privalumai. Be to, mažos rinkos susiduria su naujų (aukštųjų) technologijų diegimo problemomis pramonėje bei paslaugų sektoriuose. Negalima nuneigti, kad pačios produktyviausios pasaulio rinkos yra būtent nedidelės.

Mes bandome šį paradoksą paaiškinti tuo, kad mažose šalyse ypač aktyviai reprodukuojamas socialinis kapitalas, pagrįstas socialinės dermės idėja. Mažos valstybės sukūrė institucijas, kurios remia lankstumą, inovacijų bei mokymosi augimą ir tas piliečių savybes, kurios taip reikalingos nūdienos besimokančios ekonomikos globalizacijai.

Mes iliustruojame savo teiginius unikaliais antriniais ir pirminiais tyrimo duomenimis, gautais 2000 metais, atlikus apklausą Danijos įmonėse. Ypač svarbūs darbo rinkos duomenys, kurie atskleidžia įdomią tendenciją – didėjanti konkurencija spartina inovacijų diegimą, o įmonės, nesiekiančios pirmauti šioje srityje, praranda savo verslo pozicijas rinkoje. Intriguojanti mūsų tyrimo išvada yra ta, kad daugiausia naudos iš naujovių diegimo į įmonės procesus turi mažiau kvalifikuoti darbuotojai.

Galiausiai, mes siūlome kai kurias pastabas mažoms posovietinio režimo šalims. Mes teigiame, kad investicijos į pažangias technologijas turi būti tokios pat svarbios, kaip inovacijų sistemos, gerovės ekonomika bei pastovus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencija, besimokanti ekonomika, ekonomikos transformacijos, mažos šalys, pereinamosios ekonomikos, Danija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict