ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Centrinės ir Rytų Europos multinacionalinių įmonių strategijų paieška: vietinių ryšių ir ekonominės regioninės plėtros kontekstas
Julia Manea, Pervez Ghauri, Robert Pearce

SANTRAUKA. Šiame darbe vertinamas užsienio multinacionalinių įmonių indėlis į Centrinės ir Rytų Europos ekonomikas per vietinių ryšių užmezgimą bei perprodukcijos efektus, nagrinėjant jų išteklių paieškos strategijas aštuoniose Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Dabartinėje situacijoje, kai buvusios socialistinės Rytų Europos ekonomikos viliasi pritraukti ir panaudoti tiesiogines užsienio investicijas kaip būdą transformuoti ir modernizuoti savo ekonomikas, šis darbas pateikia įvairiapusišką ir objektyvų svarbiausių diskutuotinų klausimų dėl tiesioginių užsienio investicijų, vietinių ryšių ir ekonominės plėtros įvertinimą bei pritaiko jį prie pereinamųjų ekonomikų konteksto.

Pasitelkus apžvalgos duomenis ir atlikus empirinę analizę matyti, kaip filialų lygio charakteristikos, apsprendžiančios multinacionalinių įmonių veiklos pobūdį Centrinėje ir Rytų Europoje, pavyzdžiui: i) priklausomybė tam tikrai valstybei; ii) veiklos sritis; iii) produkto tipas; iv) technologijos šaltinis ir v) filialo vaidmuo paveikia jų polinkį ieškoti išteklių Centrinės ir Rytų Europos šalyse ir daro įtaką jų santykių su vietos tiekėjais kokybei. Rezultatai nagrinėjami galimų ateities poveikių pramoninei konkurencijai ir ekonominei plėtrai Centrinės ir Rytų Europos regione aspektais bei siūlomos kai kurios strateginės rekomendacijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: multinacionalinės įmonės ir tiekėjai, Centrinė ir Rytų Europa, technologijų diegimas, regioninė plėtra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict