ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universiteto
  Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Specialusis straipsnis
Transformacijų visuomenė ir aukštojo mokslo sistemos modernizavimas
Borisas Melnikas

SANTRAUKA. Apibūdinama šiuolaikinė situacija Lietuvos universitetinių ir profesinių studijų sistemoje, parodomos šios sistemos tobulinimo problemos. Universitetinių ir profesinių studijų tobulinimo galimybės yra vertinamos, atsižvelgiant į Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą procesus. Be to, šių studijų perspektyvos analizuojamos Rytų ir Vidurio Europos šalims būdingų transformacijų kontekste.

Sprendžiant aktualias universitetinių ir profesinių studijų Lietuvoje problemas, išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas šioms aplinkybėms:

 • studijų tobulinimo problemos turi būti suvokiamos, svarstomos ir sprendžiamos Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą bei pačios Europos Sąjungos plėtros bei modernizavimo problemų kontekste, ypatingai atsižvelgiant į globalizacijos, informacinės visuomenės formavimosi, naujų konkurencijos formų, naujų technologijų pasklidimo procesus. Toks požiūris leidžia pasiekti, kad studijų sistema Lietuvoje būtų atvira, dinamiška ir adaptyvi,
 • studijų tobulinimas turi būti orientuotas į pozityvių transformacijų visuomenėje aktyvinimą,
 • studijos turi būti vykdomos taip, kad Lietuvoje būtų formuojama aukštu pragyvenimo lygiu pasižyminti visuomenė, orientuota į intelektinio darbo, aukštų technologijų kūrimo ir įgyvendinimo, aukštos kokybės produktų gamybos prioritetus,
 • studijų sistema turi būti integruota į tarptautines studijų sistemas, visų pirma, į Europos Sąjungos šalių studijų sistemą.

Tobulinant studijų sistemą Lietuvoje, yra tikslinga plėtoti šių krypčių tyrimo ir projektavimo darbus:

 • tikslinga atlikti išsamius tyrimus, kurie būtų skirti apibrėžti Lietuvos aukštojo mokslo funkcijas plėtojant Europos Sąjungos žmonių išteklius bei aktyvinant Europos Sąjungos plėtrą bei jos modernizavimą,
 • tikslinga parengti ir įgyvendinti Lietuvos universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų
 • racionalios specializacijos bei jų potencialo plėtojimo ilgalaikę strategiją,
 • tikslinga atlikti tyrimus, skirtus Europos Sąjungos šalių universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų aktyvumui Lietuvoje skatinti,
 • būtina visapusiškai plėtoti atviro ir distancinio mokymo technologijas, šiuo tikslu atliekant atitinkamus tyrimo ir projektavimo darbus.

Tolimesni universitetinėms ir profesinėms studijoms Lietuvoje plėtoti skirti darbai yra svarbi sąlyga spartinti transformacijas ir integraciją į Europos Sąjungą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pereinamieji procesai, universitetinės ir profesinės studijos, Lietuva, Centrinės ir Rytų Europos šalys, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict