ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijos tyrimas pereinamosiose ekonomikose: kai kurie apmąstymai
David J. Pollard, Iveta Simberova

SANTRAUKA. Pereinamosios ekonomikos dėl keleto priežasčių, pavyzdžiui, energingo privataus sektoriaus atsiradimo priklauso nuo smulkių ir vidutinių įmonių. Jos tikslas buvo pakeisti arba restruktūrizuoti buvusias valstybės valdomas įmones bei užmegzti ryšius su pasaulio rinkomis. Sėkmingai dirbančios šalies smulkios ir vidutinės įmonės be kita ko subalansuoja (bent jau iš dalies) užsienio kompanijų tiesioginių užsienio investicijų įplaukas.

Ilgalaikis smulkių ir vidutinių įmonių tvarumas dar labiau sustiprėja kompanijoms įžengus į tarptautines rinkas, dažnai dėl padidėjusios konkurencijos savo šalyje bei dėl rinkos dydžio ribotumo. Tyrėjai ieškojo tiek pradinių sprendimų dėl skverbimosi į tarptautines rinkas, tiek procesų, sąlygojančių smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizaciją, paaiškinimų. Deja, teoriniai svarstymai buvo daugiausia pagrįsti didesnių įmonių veikla. Pereinamųjų ekonomikų atveju svarbu plačiau suvokti mažų ir vidutinių įmonių internacionalizavimo procesą, kad būtų sukurtos efektyvios vyriausybės ir kitų institucijų strategijos.

Šiame darbe nagrinėjami aktualūs teoriniai internacionalizacijos aspektai ir tam tikri smulkių ir vidutinių įmonių plėtros pereinamosiose ekonomikose aspektai, kurie pateikiami kaip tolesnio tyrimo pagrindas. Studijoje prieinama prie išvados, kad pereinamosiose ekonomikose vieno teorinio modelio nepakanka, norint paaiškinti smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijos tvarką, tačiau galima sujungti pagrindinių teorijų elementus ir suteikti teorinį pagrindimą tolesniam tyrinėjimui. Darbe pateikiami didelio tiriamojo projekto, nagrinėsiančio smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizaciją Čekijos Respublikoje, pagrindai. Šis projektas ilgainiui galėtų būti taikomas kitų pereinamųjų ekonomikų tyrinėjimams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pereinamosios ekonomikos, smulkios ir vidutinės įmonės, internacionalizacija, internacionalizacijos teorija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict