ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Iš Maskvos į...? – Preliminarūs Rusijos mobilaus ryšio operatorių regioninės plėtros strategijų aspektai
Tauno Tiusanen, Juha Väätänen, Jari Jumpponen, Martin Keim

SANTRAUKA. Net jeigu pereinamosios ekonomikos stengiasi restruktūrizuoti ir privatizuoti analoginių telekomunikacijų sektorių, jos tuo pačiu patiria greitai augančio privataus mobiliojo ryšio telekomunikacijų sektoriaus grėsmę. Rusijos atveju, apie kurį dėstoma šiame straipsnyje, atrodo, kad pagrindiniai du mobiliojo ryšio rinkos lyderiai – MTS ir Vimpelcom – turi pakankamai vidinių išteklių tolimesnėms regioninės plėtros ambicijoms.

Šios preliminarios studijos tikslas yra išanalizuoti Rusijos mobiliojo ryšio rinkos lyderių-operatorių plėtros strategijas. Visų pirma, mes siekėme ištirti, į kuriuos Rusijos regionus mobiliojo ryšio rinkos lyderiai-operatoriai plečiasi. Be to, mes tyrėme, ar pasirinktieji lyderių-operatorių regionai skiriasi nuo tų, kuriuose jie dar neįsitvirtino. Kita tyrimo kryptis vedė prie konkretesnių regionų (Sankt Peterburgo, Krasnodaro bei Jaroslavlio) analizės, kuriuose buvo nagrinėjama konkurencinė mobiliojo ryšio operatorių situacija bei daromos atitinkamos išvados. Duomenys, kurie pateikti šioje mokslinėje studijoje, gauti iš statistinių šaltinių bei konkrečių įmonių finansinių ataskaitų.

Nors mūsų tyrimo rezultatai preliminarūs, jie aiškiai selektyvius Rusijos mobiliojo ryšio operatorių regioninės plėtros elementus bei regioninės plėtros strategijų užuomazgas. Nors demografiniai bei geografiniai veiksniai turi svarbią įtaką regioninės plėtros sprendimų priėmimui, kai kurie ekonominiai rodikliai pagrindė mūsų hipotezę, jog Rusijos mobiliojo ryšio operatoriai plečia savo veiklą racionaliu vadybiniu būdu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mobiliojo ryšio telekomunikacijos, pereinamosios ekonomikos, Rusijos regionai, Mobiliojo ryšio telesistemos (MTS), Vimpelcom.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict