ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Pereinamojo laikotarpio lyderystė kintančioje verslo aplinkoje: institucinio ir verslo konteksto pokyčių atvejis
Joseph A. Ilacqua, Irina Akhramenko

SANTRAUKA. Autorių atlikti socialiniai tyrimai asmens ir organizacijos filosofijos, žinių bei įgūdžių linkme išryškino pereinamojo laikotarpio lyderystės gaires Baltarusijos verslo kontekste. Čia ekonomikos ir verslo transformacijos vyksta žymiai koncentruočiau laiko ir erdvės atžvilgiu nei tai patyrė kitos pereinamojo laikotarpio šalys. Duomenys šiam straipsniui gauti interviu, seminarų bei klausimynų forma iš Baltarusijos verslo lyderių, kurie dalyvavo JAV Valstybės departamento remiamoje programoje The Community Connections (Bendruomenės ryšiai, liet.).

Transformacijų procesas apima bei daro įtaką kai kuriems socialinio gyvenimo aspektams. Nors pereinamojo laikotarpio ekonomikose transformacijos įgavo savo bruožų, galima pastebėti ir bendrų požymių, būdingų paskutiniojo XXa. dešimtmečio posovietinėms valstybėms. Pereinamojo laikotarpio lyderiai reikalauja veiksmingumo, kuris darytų įtaką gaunamiems rezultatams ne tik įmonės viduje, bet ir plačiojoje visuomenėje. Norint sėkmingai dirbti versle, pereinamuoju laikotarpiu organizacijų lyderiai turėtų patys keistis vidujai.

Transformacijos ir laikmetis reikalauja, kad lyderystė remtų naujo organizacijos konteksto plėtrą, semtųsi praktinių rinkos žinių bei keistų įsisenėjusias valdymo dogmas vietinėje ekonomikoje, politikoje bei kultūroje. Nors šios rekomendacijos atrodytų kaip didelis, neįveikiamas šuolis iš komandinės ekonomikos ir laisvos rinkos ekonomiką, pereinamojo laikotarpio lyderiai turi atrasti savyje, visų pirmiausia, “išlikimo” įgūdžių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pereinamojo laikotarpio lyderystė, organizacijų pokyčiai, naujosios ekonomikos, buvusios sovietų respublikos, ekonominės sąlygos, socialiniai tyrimai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict