ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Marketingo planavimo ir marketingo sprendimų priėmimo sąveika globalizacijos kontekste
Rita Kuvykaitė, Monika Alimienė

SANTRAUKA. Šiuo metu daugelis Lietuvos kompanijų siekia prasiskverbti į užsienio rinkas. Tarptautinio verslo sėkmė priklauso nuo kompanijos darbo užsienyje patirties, jos resursų, įgūdžių bei efektyvaus marketingo. Pasaulio rinkoje ypač svarbūs marketingo planavimas ir marketingo komplekso sprendimai. Užsienio mokslininkų, nagrinėjusių marketingo planavimo svarbą pasaulio rinkoje, tyrinėjimai atskleidė, kad kompanijos, besilaikančios didelio laipsnio formalaus planavimo, pasiekė geresnių konkurencinių ir organizacinių rezultatų, nei teikiančios pirmenybę neformaliam marketingo veiklos planavimui. Užsienyje atlikti tyrinėjimai parodė, kad marketingo planavimas taip pat tapo labai svarbiu veiksniu marketingo komplekso sprendimams.

Straipsnyje nagrinėjami pasaulinio marketingo planavimo ypatumai, pateikiama įvairių autorių nuomonių apie pasaulinio marketingo planavimą santrauka bei apžvelgiama globalizacijos ir planavimo įtaką kompanijos marketingo sprendimams. Pateikiami tyrimo rezultatai dėl sprendimų priėmimo ir marketingo planavimo sąveikos, vykdant Lietuvos mineralų, chemijos, plastmasės, gumos pramonės įmonių, dirbančių pasaulio rinkose, pasaulinį marketingą. Taip pat pateikiamas marketingo komplekso sprendimų priklausomybės nuo marketingo planavimo formalumo šiose kompanijose įvertinimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: marketingo globalizacija, marketingo planavimas, marketingo sprendimų priėmimas, sąveika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict