ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Strateginių aljansų įtaka Centrinės ir Rytų Europos įmonių veiklai
Tiia Vissak

SANTRAUKA. Pagrindinis šio darbo tikslas — ištirti strateginių aljansų poveikį Centrinės ir Rytų Europos kompanijų sėkmei arba nesėkmei, skiriant ypatingą dėmesį internacionalizacijai. Darbe apžvelgiami tokie tyrimo uždaviniai: pradžioje pateikiama įvairių tyrinėjimo srovių apžvalga, toliau parodoma strateginių aljansų svarba penkioms įmonėms, vėliau pateikiami šeši neigiami rezultatai ir pabaigoje įvardijamos valdymo išvados.

Darbe prieinama prie išvados, kad dalyvavimas strateginiuose aljansuose gali žymiai prisidėti prie daugelio kompanijų sėkmės, pavyzdžiui, suteikti joms galimybę naudotis plačiomis pasaulio paskirstymo sistemomis ir pasaulio gamintojų ženklais, sustiprinti jų pozicijas užsienio rinkose, pagerinti gaminių kokybę bei paspartinti naujų produktų kūrimą. Kita vertus, daug strateginių aljansų patiria nesėkmę: kai kurie nutraukiami, nepasiekę savo tikslų, kai kurie taip ir nesusikuria, kitiems žalingą poveikį padaro išoriniai faktoriai, dar kiti nustoja egzistavę dėl partnerio bankroto. Nesėkmė gali padaryti didelės žalos partneriams. Todėl, jeigu strateginiai aljansai yra tikrai reikalingi, juos reikia kurti. Bet, kita vertus, jeigu jų poreikis yra palyginti nedidelis ir kompanijos tikslų galima pasiekti mažiau sudėtingais būdais, strateginių aljansų kurti neverta.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: strateginiai aljansai, internacionalizacija, Centrinė ir Rytų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict