ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Faktai ar prietarai? Rusijos verslo kultūra ir naujasis korporacijų valdymo kodeksas
Graham H. Roberts

SANTRAUKA. 2002 m. balandžio mėn. Rusijoje buvo išleistas Korporacijų valdymo kodeksas. Dėl daugelio akcininkų teisių tariamų pažeidimų šis kodeksas tapo bandymu paskatinti Rusijos kompanijas vadovautis ,,pasauliniais“ korporacijų elgesio standartais. Rusijos kodekso, kaip ir nesuskaičiuojamos galybės kitų egzistuojančių visame pasaulyje (per 40 vien Europos Sąjungoje), tikslas — įkūnyti universalias tinkamo korporacijų elgesio vertybes. Tačiau taip pat yra populiarėjanti teorija, kuri skelbia, kad labiausiai korporacijų valdymo sistemas paveikia nacionalinė verslo kultūra, o ne pasauliniai principai. Šio darbo tikslas — išnagrinėti šios ,,kultūrinio tinkamumo“ hipotezės pagrįstumą pasitelkus naująjį Rusijos kodeksą.

Išsamiai išnagrinėjus kodeksą, pastebimi įvairūs įtampos šaltiniai ir trūkumai, kurie netiesiogiai parodo, kad pačioje Rusijoje vyksta debatai dėl kapitalizmo modelio, kurį šalis turėtų pasirinkti. Tam tikru mastu naujasis kodeksas yra Rusijos verslo kultūros produktas. Tačiau didžiąja dalimi tai yra gana menkas, bejėgis dokumentas, pagrįstas sąvokomis, pasiimtomis iš visiškai svetimos, daugiausia anglosaksų, kultūros. Kodeksas neatkreipia dėmesio į rimčiausias Rusijos korporacijų gyvenimo problemas. Dėl šios priežasties Rusijos verslo aplinka tikriausiai iš esmės pasipriešins tinkamam korporacijų valdymui. Tačiau, labai tikėtina, kad šalis atras, kad ryšys tarp tinkamo korporacijų valdymo ir gerų ekonominių rodiklių yra ne prietaras, o faktas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Rusija, verslo kultūra, korporacijų valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict