ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Straipsnis
Lietuvos turizmo įmonių veiklos rezultatų vertinimo sistemos įvertinimas
Ilona Bučiūnienė, Žaneta Piligrimienė, Regina Navickienė

SANTRAUKA. Šio tiriamojo darbo tikslas — apžvelgti veiklos vertinimo sistemas, naudojamas Lietuvos turizmo kompanijose, palyginti jų adekvatumą ir gebėjimą reaguoti į besikeičiančią pasaulio aplinką, gerinant darbuotojų veiklos rezultatus, ir nuo elgesio priklausantį darbą palyginti su paprasta veikla ir rezultatais. Tiriamajame darbe siekiama nustatyti kokios veiklos vertinimo sistemos šiuo metu naudojamos Lietuvos turizmo kompanijose. Empirinis tyrinėjimas nustato oficialaus darbuotojo veiklos vertinimo proceso būklę Lietuvos turizmo kompanijose, veiklos vertinimo aspektus ir būdus, vertinimo dažnumą, vertintoją, vertinimo įtaką darbuotojui. Buvo atliktas dviejų etapų duomenų rinkimas: apklausa telefonu bei savarankiškai atlikta anketinė apklausa.

Tiriamasis darbas parodė, kad tik kelios vidutinio dydžio turizmo agentūros turi tokias veiklos vertinimo sistemas. Respondentų atsakymai patvirtino prielaidas dėl veiklos vertinimo sistemos įtakos darbuotojų motyvacijai ir darbo rezultatams, jeigu vertinimo rezultatai integruojami į bendrą personalo politiką.

Pagrindiniai veiklos vertinimo sistemos tikslai Lietuvos turizmo kompanijose — strateginio sąmoningumo skatinimas, veiklos vertinimas kaip toks, darbuotojų tobulinimas, tikslingo ateities funkcionavimo formavimas, konstruktyvaus dialogo tarp darbuotojo ir jo / jos vadovo skatinimas. Vertinimo sistemos sudedamosios dalys turėtų būti nukreiptos šiems tikslams pasiekti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: veiklos vertinimas, Lietuvos turizmo įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict